Groeiplaatsverbetering en groeiplaatsonderzoek

Veel bomen krijgen na verloop van tijd te maken met problemen om verder te groeien en zich optimaal te ontwikkelen. U ziet dit vooral in de wijk, langs straten en in de stedelijke omgeving. Deze problemen uiten zich in een matige of slechte conditie van de boom. In de meeste gevallen kan uw boomspecialisten zorgen voor herstel en verbetering van de groeiplaats. Dit heeft al vrij snel een positief effect op het welzijn en de uitstraling van de boom.

Groeiplaatsverbetering begint met gedegen bodemonderzoek

Als onze boomspecialisten aan de slag gaan met groeiplaatsverbetering, beginnen wij met een bodemonderzoek inclusief bladmonsteranalyse. De resultaten vormen de basis voor het achterhalen van de oorzaak rond de matige of slechte conditie van de boom. Uit een bladmonsteranalyse kan bijvoorbeeld blijken dat de boom (extra) voeding nodig heeft. Is verder onderzoek nodig, dan graven we 'profielsleuven' in combinatie met grondboringen. De boomspecialist brengt gegevens in kaart  over de bodemdichtheid, vochtdoorlatendheid en bodemgassen. Op basis daarvan komt hij tot een concreet advies.

Wanneer is groei- en standplaatsverbetering nodig?

Als een boom ‘niet lekker in z’n vel zit’, zie je dat. Maar eigenlijk bent u dan als eigenaar of beheerder van de boom al aan de late kant. Bij twijfel over de kwaliteit van de groeiplaats waarop de boom staat, biedt een bodemanalyse uitkomst.

In een optimale standplaats voor bomen zijn aanwezig:

  • Voldoende schoon en zuurstofrijk water
  • Voldoende van de juiste voedingselementen

Werkwijze groei- en standplaatsverbetering

Uit een bodemanalyse blijkt de kwaliteit van de standplaats. Uw boomspecialist kan u laten zien welke voedingselementen eventueel ontbreken.

Aanvullen van voeding voor de boom kan op twee manieren:

  • Oppervlaktemethode: de voeding wordt uitgegoten of gestrooid over het maaiveld
  • Ondergrondsemethode: met een hogedrukspuitlans of grondboor brengt de boomspecialist de voedingsstoffen aan bij het wortelpakket. Zo is de voeding  direct opneembaar voor de boom.

Spuitlansmethode voor het voeden van de wortels

Voor het snel en doelgericht verrijken van de groeiplaats en de wortels, hebben wij de spuitlansmethode ontwikkeld.  De boomtechnisch medewerker spuit in een ruime kring rond de boom, gaten tot 1.80 meter diep. Deze vult hij met voedingskorrels die geschikte zijn voor de betreffende boom. Dit kan een mengsel zijn van organische meststoffen of Mycorhiza met de voedingstoffen waaraan het in de bodem ontbreekt.

https://youtu.be/70C7AR2mIMI

Voordeel dieptebemesting

De ondergrondse methode wordt ook wel ‘dieptebemesting’ genoemd. Voordeel hiervan is dat we de grond op een intensieve manier doorluchten. We maken de harde bodemlagen los. Daardoor kunnen de wortels zich ook weer beter ontwikkelen. Dit is vooral belangrijk voor het opnemen van het grondwater.
Reactie plaatsen