Boombegeleiding bij bouwplaatsen

Neem de boombegeleiding van bomen bij inrichting en herinrichting van openbare ruimte nadrukkelijk mee in de planvorming. Daarmee voorkomt u dat bestaande bomen het ‘kind van de rekening’ worden. Arbor Boomspecialisten beschikt over ervaring en de nodige kennis die nodig is voor effectieve boombegeleiding.

Boom Effect Analyse (BEA)

Met een Boom Effect Analyse brengt Arbor alle gegevens over de bomen op een bouwplaats grondig in kaart. Zo weet u op basis van de  BEA-resultaten of de betreffende bomen beproevingen als wortelschade, grondbelasting en schaduwtoename kunnen doorstaan. Uiteraard adviseert Arbor Boomspecialisten over eventueel te treffen maatregelen om schade  te voorkomen. Ook als het beter is om de boom te verplaatsen, helpt Arbor u graag met eerlijk advies en uitstekende uitvoering van de opdracht.

Boomwerkplan

In het Boomwerkplan geeft Arbor Boomspecialisten aan wat de conditie is van de bomen op het moment van meting. Dit is het uitgangspunt om vervolgens de boom zo goed en duurzaam mogelijk in te passen in het nieuwe netwerk van boven- en ondergrondse infrastructuur. Daarbij stellen we ook randvoorwaarden die nodig zijn om de bomen te beschermen op een bouwplaats.
Reactie plaatsen