Groeiplaatsverbetering

‘Boombemesting is superbelangrijk’

 

Aan hun omvang kan het niet liggen, en toch worden bomen en heesters bij het bemesten vaak over het hoofd gezien. Jammer, want het zou ze zo goed doen! Een gezonde bodem bevordert de groei en geeft minder kans op ziekten, schimmels en insectenplagen.

 

‘Het beste is de bodem bij de aanplant al te verbeteren, dan geef je bomen en heesters meteen een goede start,’ zegt Gijs van Heuven van ARBOR Boomspecialisten. Maar ook daarna is het belangrijk om het grotere groen goed in de gaten te houden. Is er sprake van overmatig bladverlies (kaalheid), verandert het blad van kleur, vorm of omvang, zit er veel dood hout in de boom? Aan dit soort zaken kun je aflezen of er iets aan je boom mankeert. Gijs van Heuven: ‘Wat je bij bomen bovengronds waarneemt is een weerspiegeling van wat er zich ondergronds, in het wortelstelsel, afspeelt.’

 

Maatwerk

Vocht- en zuurstofhuishouding, pH-waarde, humusgehalte, bodemleven en aanwezige voedingselementen – het zijn allemaal factoren die de gesteldheid van een bodem bepalen. Elke boom(soort) verlangt iets anders en vereist daarom een andere aanpak. Het moment van bemesting is eveneens cruciaal. ‘Doe dit bij voorkeur in het voorjaar; bomen ontwikkelen zich in die tijd het sterkst en hebben er dan het meeste baat bij. In de zomer vertraagt de groei en is bemesten minder zinvol.’

Het probleem bij veel bomen is dat de natuurlijke kringloop doorbroken is. Het gazon wordt steeds aangeharkt en op veel pleinen en trottoirs -en tegenwoordig ook in veel tuinen- zijn bomen omringd door tegels. Takjes en blad kunnen daardoor niet verteren en dus ook niet het microleven in de bodem bevorderen.

 

Goede resultaten

Voor groeiplaatsbevordering hanteert ARBOR Boomspecialisten de in eigen huis ontwikkelde spuitlansmethode. Hierbij worden machinaal, onder hoge druk en zonder de wortels te beschadigen, honderden verticale gaten tot 1,8 meter diep in de grond gespoten. Die kokergaten worden vervolgens gevuld met myccorhyza (bodemschimmels), meestal in combinatie met gespecificeerde bijvoeding. De schimmels zorgen ervoor dat de wortels de voedingstoffen in de bodem beter opnemen. Door de capillaire werking zuigt het wortelstelsel bovendien automatisch water (uit andere bodemlagen) aan, waardoor bomen verzekerd zijn van een continue toestroom. Gijs van Heuven: ‘We bereiken hele goede resultaten met deze methode, ook bij bomen die door anderen allang zijn opgegeven. Onze methode is duurzaam en gebaseerd op biologische principes.’

Onderstaand een filmpje waarop te zien is hoe wij d.m.v. onze speciaal ontwikkelde spuitlans de verticale gaten (voedingskokers) in de grond maken:

https://youtu.be/70C7AR2mIMI

Een boom is emotie

ARBOR Boomspecialisten wordt vaak te hulp geroepen bij oude en monumentale bomen. Gijs van Heuven: ‘Ons motto is: liever behouden dan omzagen. Een boom is emotie. Hij staat meestal op een beeldbepalende plek en mensen zijn oprecht blij als een boom het redt. Door de condities waarin ze leven te verbeteren geven we bomen weer een gezond en zelfstandig bestaan.’

Reactie plaatsen