Boominventarisatie

Een professioneel samengestelde boominventarisatie is vaak nodig voor een vergunningsaanvraag. Mede op basis van de boominventarisatie geven gemeente een vergunning af voor herinrichting van een omgeving of voor het kappen van bomen. Arbor Boomspecialisten brengt tijdens de inventarisatie verschillende statische data in beeld. Denk daarbij aan boomsoorten, boomhoogte, kroondiameter, stamomtrek en vitaliteit van de bomen. Ook brengen ze in kaart voor welke bomen een kapvergunning nodig is om deze te mogen vellen (dit kan per gemeente verschillen).

Werkwijze boominventarisatie

De boomspecialisten meten de betreffende bomen handmatig of met behulp van een digitaal meetsysteem (GPS). Indien gewenst zorgt Arbor Boomspecialisten ook voor het verwerken van de gegevens op de GBKN (Grootschalige Basiskaart Nederland).

BEA (Boom effect analyse)

Om erachter te komen welk effect ruimtelijke herontwikkeling of reconstructie heeft op bestaande bomen, is een BEA nodig. Uitgangspunt daarbij is dat de bomen op de eigen standplaats en onder vergelijkbare omstandigheden, duurzaam kunnen blijven staan. Om te onderzoeken of dit mogelijk is voeren onze boomspecialisten een bovengrondse en ondergrondse analyse uit.

Boombehoud en alternatieven

Op basis van de resultaten van de BEA ontvangt u een deskundig advies van Arbor Boomspecialisten. Daarin staat per boom wat nodig is om deze duurzaam te handhaven. Ook nemen we, wederom per boom, alternatieven op in het rapport.
Reactie plaatsen