Boomkeuze

Welke boom past het best in de tuin, het plantsoen of het park?

Het belangrijkste bij de keuze van bomen zijn de samenstelling en het vochtgehalte van de bodem. Ook de waterdoorlatendheid van de bodem en de toegang van zonlicht tot de boom zijn essentieel. Allemaal factoren die meespelen zodat de boom zich optimaal kan ontwikkelen. Uiteraard laat u ook het uiterlijk en de eigenschappen van de boom meewegen in uw keuze.

Het begint bij de bodem

Uw boomspecialist kan een bodemonderzoek uitvoeren als basis voor een gefundeerde boomkeuze. U ontvangt dan een uitgebreid onderzoeksrapport. En als u wilt vullen dit worden aangevuld met een historisch onderzoek naar boomsoorten passend in het gebied.

Tips voor het kiezen van de juiste boom op de juiste plek

Voordat u een boom of een bomengroep kiest, doet u er goed aan de volgende informatie in kaart te brengen:
  • Wat is de grootte van de boom in ‘volwassen’ toestand
  • Hoe staat het met de bodemvochtigheid. De ene boom groeit juist goed op een droge ondergrond terwijl de andere boom het liefst constant met de ‘voeten’ in het water staat
  • Met welk bodemtype heeft u te maken: zandgrond, kleigrond of leemgrond
  • Is er voldoende ruimte:
    • voor de volle kroonbreedte
    • voor het vertakken van de wortels

  • Omgeving; hoe zit het met de wind, de luchtgesteldheid en verkeersdrukte

Bomen in de stad of in een landelijke omgeving

Een goede boomspecialist beschikt over de vakkennis en de ervaring voor het inrichten van wijken, landschappen en terreinen met bomen. Dat geldt voor landelijk gebied maar ook voor een dorp- of stedelijke omgeving. Na een goed gesprek en een grondige inventarisatie kan uw boomspecialist een plan voor wijk- of landschapsinrichting ontwerpen, inclusief een boombeheerplan. Bij de inrichting houdt een goede boomspecialist dan rekening met bebouwing en logistieke doelen. Daarvoor werkt een goed vakman efficiënt samen met architecten, projectontwikkelaars en beleidsmakers. Binnen deze projecten zorgt hij/zij dan ook dat de functie, de groei- en onderhoudsmogelijkheden van bomen niet vergeten worden. Zo kunnen de bomen zich optimaal ontwikkelen, zijn ze gezond en stralen ze dat ook uit.
Reactie plaatsen