Boomtechnisch onderzoek

Als verantwoordelijk eigenaar van bomen zorgt u dat uw bomen regelmatig gecontroleerd worden op gezondheid en veiligheid. Zo schrijft de wettelijke zorgplicht in het bomenrecht immers voor. Arbor Boomspecialisten verzorgt de inspectie, eventueel boomtechnisch onderzoek, onderhoud en de vastlegging daarvan. Zo voorkomt u in vrijwel alle gevallen aansprakelijkheid in geval van schade door toedoen van uw bomen.

Visual Tree Assessment (VTA)

Als deskundig boomspecialist voert Arbor regelmatig boomveiligheidscontrole uit (ofwel: bomeninspectie = VTA). Dit is een visuele beoordeling waarbij we letten op de gezondheid van de boom, de groeiplaats, eventuele bewateringsmogelijkheden en (achterstallig) onderhoud. Op basis daarvan stellen we een actie- en onderhoudsplan op per boom.

Nader technisch boomonderzoek

Soms is boomtechnische onderzoek nodig om goed vast te stellen hoe het precies staat met de gezondheid van de boom. Bijvoorbeeld om verwachte veiligheidsrisico’s te beperken. Arbor Boomspecialisten beschikt over professionele onderzoeksapparatuur en voorziet u van tips en vakkundige adviezen. Afhankelijk van de situatie kan zo’n boomtechnisch onderzoek bestaan uit:
  • Stamsterkteonderzoek
  • Bladmonsteranalyse
  • Bewortelingsonderzoek
  • Voeding- en bodemonderzoek
  • Groeiplaatsonderzoek
  • Vakkundig boomadvies

Hoe geavanceerd de onderzoeksmethode ook, waarschijnlijk heeft u weinig aan de resultaten van de meting zonder deskundig advies. De ervaring en vakkennis van Arbor Boomspecialisten zijn dan ook vaak bepalend voor een juiste interpretatie en beoordeling van de meting.
Reactie plaatsen